Apie vaikus

Apie vaikus Naujesnis Kaip gimė "Abės vasara"

Apie vaikus

Mane privertė giliai susimąstyti šios rašytojo Kahlil Gibran eilės. Kaip įžvalgiai jis apibūdino santykį tarp tėvų ir vaikų… Paskaitykime…

APIE VAIKUS
Jūsų vaikai nėra jūsų.
Jie – savęs besiilginčio Gyvenimo sūnūs ir dukros.
Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų;
Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.
Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis,
Nes mintis jie turi savo.
Jūs galite duoti buveinę jų kūnams, bet ne jų sieloms,
Nes jų sielos gyvena rytojaus buveinėje, kurios jūs net svajonėse negalite aplankyti.
Jūs galite stengtis panėšėti į juos, bet nesiekite juos padaryti panašius į save.
Nes gyvenimas neina atgal ir neužsibūna vakarykštėje dienoje.
Jūs – lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai.
Lankininkas mato tikslą begalybės kelyje ir savo galia Jis įtempia jus, idant Jo strėlės lėktų eikliai ir toli.
Džiugiai leiskitės įtempiami lankininko rankos;
Nes, mylėdamas lekiančią strėlę, Jis myli ir pasiliekantį lanką.